https://kdvmmo.vn/admin/le-thanh-hung?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1iVpVkp7uFnuraH7Tej9CaXM1PID70lwyYNNCcvfbW97Bx7zb0AuvzbJI_aem_AY3feel7a8QC1PfItDm29wFMOBWcluqdlATMt2OwyuLWEk6NfX623dXpOfT2A2IbA6kM931bze8u6OlFEqV8YHIt | Đã Bị Tố Cáo
Thông Tin Lừa Đảo
Họ Và Tên
https://kdvmmo.vn/admin/le-thanh-hung?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1iVpVkp7uFnuraH7Tej9CaXM1PID70lwyYNNCcvfbW97Bx7zb0AuvzbJI_aem_AY3feel7a8QC1PfItDm29wFMOBWcluqdlATMt2OwyuLWEk6NfX623dXpOfT2A2IbA6kM931bze8u6OlFEqV8YHIt
Số Điện Thoại
0824503350
Số Tài Khoản
0824503350
Ngân Hàng
Momo
Ảnh Chụp Bằng Chứng
Người Tố Cáo
Họ Và Tên
Tran V*******
Liên Hệ
0352******
Link phốt MXH
https://www.facebook.com/groups/527597642729704/permalink/730927755730024/?ap*****
TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHECK UY TÍN